+420 605 586 890

Optimalizujeme e-shop se SHOPSTATO – ABC analýza produktů

Díky ABC analýze produktů si můžeme produkty rozdělit do 3 tříd. Každá třída obsahuje produkty dle jejich podílu na obratu. Výpočet vychází ze známého Paretova pravidla. Pravidlo vychází z dlouhodobého pozorování italského ekonoma Vilfreda Pareta, který vypozoroval, že 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. Například 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů. Toto pravidlo se dá aplikovat nejen v obchodě, ale ve více oblastech lidské činnosti.

Připomeneme si, že ABC analýza produkty zařadí do jedné ze tří tříd (A, B nebo C).

  • Třída A – je složená z produktů, které tvoří cca 80% z celkového obratu za dané období.
  • Třída B – je složená z produktů tvořících cca 15% z celkového obratu za dané období.
  • Třída C – je složena z produktů tvořících cca 5% z celkového obratu za dané období.

 

Zaměřte se na Třídu A

Klíčová třída obsahuje produkty, které je důležité mít skladem. Tím urychlíte proces vyřízení objednávky. Díky tomu zvýšíte kladný dojem z nákupu. Tito zákazníci s velkou pravděpodobností u vás nakoupí i příště.

V této třídě se nacházejí produkty, které jsou pro vás klíčové a to vám jednoznačně napovídá, že s dodavateli těchto produktů se vyplatí budovat co nejlepší obchodní vztahy. Můžete se například snažit vyjednat lepší ceny. Pokud ovšem přesně znáte vaše klíčové produkty, tak můžete lépe vyhledávat i nové dodavatele těchto produktů a tedy i nové relevantní obchodní příležitosti a kontakty. To vám může pomoci najít dodavatele s lepšími cenami nebo mít v záloze i jiného dodavatele pro vás klíčových produktů.

Sledujte Třídu B

Produkty této třídy je vhodné stále sledovat. Podle jejich prodejů je možné produkty podpořit na jejich cestě do Třídy A nebo je možné vysledovat sestup do Třídy C a tím i zvážení do jaké míry si zaslouží případnou další propagaci.

Zaměřte se na Třídu C

Produkty této třídy vykazují zcela minimální pohyby. Zde již skutečně stojí na dalším zvážení jak s těmito produkty naložit. Je vhodné investovat do jejich propagace? Nebylo by lepší tyto produkty nahradit nebo dokonce zcela vyřadit a další odběr již neplánovat?

Tyto produkty zabírají místo ve skladu, je výhodné se na ně zaměřit a zbavit se jichnapř. v akčních nabídkách, přidat je do “výhodných balíčků” s jinými produkty nebo je využít jako dárek při větších nákupech.

V této chvíli již znáte jeden ze základních principů, který vám pomůže efektivně plánovat skladové zásoby. Odkrývá silné a slabé stránky produktových tříd a umožňuje vám reagovat na aktuální trendy v prodejích jednotlivých produktů.