+420 605 586 890

Poznejte hodnotu zákazníka pomocí modulu CLV (Customer Lifetime Value)

S nástupem dostupných marketingových nástrojů se nejen rozšířili možnosti jak oslovit a získat zákazníka. Stejně tak se i přiostřil konkurenční boj. Jedním z důsledků je i citelně se zvyšující náklady na získání zákazníka.

A právě v době, kdy o každého zákazníka svádíme doslova boj,  si malá část e-shopařů začíná uvědomovat, že levnější variantou boje o zákazníky je zvýšená péče o ty stávající. Nejen, že tito zákazníci mají s e-shopem určitou zkušenost, ale pokud jsou opravdu spokojeni, tak váš e-shop  velice rádi doporučí i svým známým. A jak už určitě víte, doporučení je tou nejlepší reklamou vůbec. Navíc vás nic nestojí.

Pokud si toto provozovatelé e-shopů uvědomí, obyčejně začnou sledovat jeden velice důležitý ukazatel. A tím je hodnota zákazníka. Pokud známe hodnotu zákazníka, můžeme na této hodnotě stavět  další marketingové aktivity. Například zjistíme účelnost vynaložené investice do marketingu. Zda rozpočet na získání nového zákazníka, opravdu koresponduje s tím, jakou průměrnou hodnotu vaši zákazníci mají. Ovšem s hodnotou lze nakládat i jinak. Můžeme například lépe selektovat zákazníky dle jejich hodnoty a následně řadit do různých kategorií pro poskytování slev, lepší podpory atd.

SHOPSTATO vám umožní získat nad zákazníky dokonalý přehled. Díky modulu „CLV (Customer Lifetime Value)“ rovnou vidíte hodnotu zákazníka. Tato hodnota pracuje s útratou, jakou u vás zákazník realizoval a s předpokladem jeho dalších nákupů v průběhu jeho ročního životního cyklu. Systém tedy vychází také z průměrného počtu nákupů na zákazníka v průběhu roku a  průměrné marže prodejce. Výsledkem je pak čistá hodnota zákazníka. Její znalost je v dnešní době pro další marketingové aktivity zcela nezbytná.

Náhled zobrazení dat:

Výpočet hodnoty zákazníka je ovšem složitý proces a existuje nespočet vzorců, které se výpočtem zabývají. V našem případně využíváme základní vzorec, který je rozšířen právě o proměnné, jako je průměrný počet nákupů na zákazníka v průběhu roku. Počítáme pouze z marže z čistého obratu zákazníka (bez DPH a nákladů na dopravu). Zákazník ovšem může mít i delší životní cyklus, než pouze jeden rok. V takovém případě bude jeho hodnota výrazně vyšší. V našem případě ovšem vycházíme z ročního cyklu, který považujeme pro většinu případů za nejlépe vypovídající.

Pokud se rozhodnete využívat tuto funkci, je zapotřebí při vytváření nebo editaci v nastavení e-shopu nastavit výši průměrné marže v políčku „Vaše průměrná marže v %“

Díky tomuto nastavení a aktivaci modulu “CLV” získáte základní přehled o hodnotě každého vašeho zákazníka. V této fázi již jste jen kousek od efektivního plánování dalších marketingových aktivit.

Modul lze snadno aktivovat v administraci v sekci MODULY.