+420 605 586 890

Zákazníci – přehlížený poklad e-shopů

Když si uvědomíme, že získat jednoho zákazníka je stále složitější a dražší, tak začínáme hledat nové možnosti a příležitosti, které nám pomohou udržovat vzrůstající trend v obratech e-shopu. Jak tedy udržet stoupající trend v obratech i v době, kdy že se nárůst nových zákazníků rapidně zpomalí nebo dokonce zastaví?

Většinou právě až v této fázi si e-shopy začnou uvědomovat, že by měli více začít pracovat se svými dosavadními zákazníky, kteří již u nich někdy nakoupili. Znovu oslovení těchto zákazníků je nejen ekonomicky výhodnější a jednodušší, ale přináší to s sebou i řadu dalších skrytých výhod.

Ovšem než se bezhlavě pustíme do rozesílání NewsLetterů a jiných aktivit, tak by jsme měli své zákazníky co nejlépe poznat a vyselektovat. To můžeme provést třeba dle počtu nákupů, které u nás provedli, výši obratu nebo kategorií zboží u nás nakoupeného. To jsou základní parametry, které e-shopaři používají při selekci. Tedy v případě, že podobné přehledy dokáží z e-shopu lehce zjistit.

CLV (Customer lifetime value) – celoživotní hodnota zákazníka

Můžeme ovšem využít i další parametr a tím je CLV. To je již hodnota, kterou sleduje pouze hrstka e-shopařů a přitom je to vůbec jedna z nejdůležitějších hodnot, které by měl každý nejen znát, ale také pečlivě sledovat. Proč tomu tak není? Možná časová náročnost hlídat si tuto informaci nebo celá řada různě definovaných vzorců pro výpočet této hodnoty. Kdy provozovatelé e-shopů nevědí kterého vzorce se „chytnout“. To pak odrazuje od sledování této hodnoty a e-shopařům je tak zapovězena důležitá informace sloužící jako pevný základ na kterém se dá dále stavět velice efektivní marketing.

SHOPSTATO je nástroj, který umožní sledovat CLV každého zákazníka. Ve svém výpočtu využívá vzorec o několika proměnných. Ten počítá již rovnou průměrnou marži z nákupů zákazníka a dalším předpokládaném vývoji nákupů na zákazníka, který je vypočtena z aktuálního trendu a předpokládaného vývoje daného e-shopu. O každém zákazníkovi se tak dozvíte jeho čistou hodnotu, což je další benefit tohoto hodnocení.

Když si uvědomíme, jakou pro nás mají současní zákazníci hodnotu, tak přijdeme na to, že si zaslouží maximální péči. Nejde zde pouze o hodnotu zákazníka, ale i o to, že spokojení zákazníci nás mohou doporučit svým blízkým. Tato přidaná hodnota je k nezaplacení a naše péče o současné zákazníky tak přináší nové obchodní příležitosti. Neupírejte  si tyto informace a začněte své zákazníky poznávat skutečně do detailu. Tyto informace mají hodnotu zlata a šikovný obchodník je dokáže řádně využít a zhodnotit.